Zakres działalności "BST" Sp. j. obejmuje:

  • roboty ziemne,

  • roboty rozbiórkowe,

  • przygotowanie terenu pod budowę

  • transport ciężarowy – wywrotki,

  • dostawę kruszyw budowlanych (piach, ziemia, żwir, pospółka, tłuczeń, gruz)

Ściśle współpracujemy również z firmami lokalnymi branży budowlanej, co umożliwia wykonanie różnorodnych zleceń i dostęp do specjalistycznego sprzętu. O jakości naszych usług świadczą referencje(do wglądu

w siedzibie firmy) wystawiane firmie „BST” Sp.j. po zakończeniu kolejnych inwestycji.


 

BST” M. Brych, T. Szwajkowski Spółka jawna,
ul. Rzymowskiego 5/28,
76-200 Słupsk,
woj. pomorskie

Kontakt transport: Tadeusz Szwajkowski tel. 607-85-27-87

e-mail: bstspj@onet.eu

Kontakt budownictwo: Mirosław Brych tel. 601-59-73-49

e-mail: midom@op.pl